Formand

Kristian Kjerulff

Kassérer

Camilla Næraa

Sekretær

Bettina Kristensson

Bestyrelsesmedlem

Lasse Kristensson
61672670
Camilla Næraa
William Jørgensen
Catherine G. Hertz

Revisor

Charlotte Kjær
40253095
Hold i dag

Instagram