(The text will be repeated in English below)
 
OM IJKA

The International Japan Karate-Do Association (IJKA) blev grundlagt i 1990 med den nu afdøde Tetshuhiko Asai Shihan som Verdens Chef Instruktør og Kato Shihan som Europæisk Chef Instruktør. Selvom IJKA stadig er funderet dybt i shotokan stilarten er det Tetsuhiki Asai Shihans unikke form for karate som organisationen står for og underviser i. Mens det var Tetsuhiko Asai Shihan’s utrolige evne til at demonstrere sin karate stil, var og er det, Kato Shihan’s evne til at fortolke og undervise der har haft stor betydning for IJKA’s voksende udbredelse og popularitet hos karate instruktører der stadig er sultne efter mere viden.

På IJKA kongressen i 2007, blev Kato Shihan 9. dan, efter en periode på 1 år efter Asai Shihans død som tegn på respekt over for Asai Shihan, bedt om at tage over som Verdens Chef Instruktør. 

IJKA SEMINARER

Kato Shihan har boet i UK og har undervist i karate i hele verdenen i mere end 40 år. Hans unikke undervisningsstil og hans opmærksomhed overfor de historiske detaljer i Shotokan Karate, gør Kato Shihans kurser til en nødvendighed for alle Shotokan Karateka.

IJKA afholder Verdens- og Europæiske Mesterskaber hvert år, hvert år er det et nyt medlemsland der forestår værtsrollen. Medlemskab af IJKA tilbyder karateka muligheden for at deltage i seminarer afholdt af klubber der er affilierede med IJKA. 

TETSUHIKO ASAI SHIHAN

Grundlæggeren af shotokan Karate, Gichin Funakoshi, valgte Mester Nakayama som hans efterfølger som overhoved for JKA (Japan Karate Association). Ved sin død i 1987 (Tetsuhiko Asai Shihan var på det tidspunkt anvarlig for den tekniske udvikling af JKA), var der ingen efterfølger til Mester Nakayama og på grund af stor ueninghed om organisationens fremtidige retning og lederskab opsplittedes JKA derfor i to, hvoraf Tetsuhiko Asai Shihan ledte den ene organisation. Asai Shihans organisation blev udstødt officielt i marts 2000 af Shihan-Kai, og Asai Shihan grundlage en ny organisation Budo Corporation Japan Karate Shotokai (JKS) og blev Verden Chef Instruktør for bade det nye JKS og Kato Shihans IJKA.

Asai Shihan viede sit liv til at studere og udvikle hans karate, han var en pioner der udviklede mange nye teknikker og ideer. Det gav ham tilnavnet “The Thunderous Storm” (Torden Stormen). Han udviklede mange af de 136 kata vi ved han kendte. Effektiviteten af hans unikke stil er frugten af en konstant søgen efter at smidiggøre hans krop, billedligt som et piletræ bøjer sig for vinden.

Karate arven efter Tetsuhiko Asai Shihan lever og udvikler sig i Kato Shihans IJKA. 

SADASHIGE KATO SHIHAN

Kato Shihan blev født den 22 juli 1943 i Kochi i Japan. Han gik på det berømte Takushoku Universitet i Tokyo og trænede under Sensei Tsuyama, Kanazawa og Urui. Sensei Kanazawas indflydelse på Kato Shihan var meget stærk og han vandt en plads på JKAs Instruktør Kursus. Efter at have afsluttet instruktør kurset, tog Kato Shihan til tyskland for at undervise. I 1966 blev han sendt til UK af JKA for at undervise i Shotokan karate.

Kato Shihan har boet i England og undervist i karate over hele verdenen i mere end 40 år, og igennem denne periode har hans loyalitet været overfor den afdøde Verdens Chef Instruktør Tetsuhiko Asai Shihan 9. dan indtil Asai Shihans for tidlige død i 2006.

Kato Shihan er den eneste person der er blevet gradueret til 8.dan under Asai Shihan, et bevis på den tekniske kompleksitet som Asai Shihans gradueringer blev udført under og Kato Shihans fantastiske evner som en rigtig karate mester.

På IJKA kongressen i 2007, blev Kato Shihan 9. dan, efter en periode på 1 år efter Asai Shihans død som tegn på respekt over for Asai Shihan, bedt om at tage over som Verdens Chef Instruktør. 

I juli 2013 fejrer Kato Shihan sin 70 års fødselsdag.

Mens det var Tetsuhiko Asai Shihan’s utrolige evne til at demonstrere sin karate stil, var og er det, Kato Shihan’s evne til at fortolke og undervise der har haft stor betydning for IJKA’s voksende udbreddelse og popularitet hos karate instruktører der stadig er sultne efter mere viden. Kato Shihans unikke undervisningsstil og hans opmærksomhed overfor de historiske detaljer i Shotokan Karate, gør Kato Shihans kurser til en nødvendighed for alle Shotokan Karateka.

 
 

ABOUT THE IJKA

The International Japan Karate-Do Association (IJKA) was formed in 1990 with the late Asai Shihan as World Chief Instructor and Kato Shihan as European Chief Instructor. While still a mainstream ‘Shotokan’ organisation it also promotes Asai Shihan’s unique style of karate. While it was Asai’s unbelievable ability to demonstrate his style, it was and is, Kato Shihan’s ability to interpret and teach that has seen the organisation grow and gain popularity with the karate instructors who are still hungry for knowledge.

At the 2007 IJKA congress held in Budapest, Hungary following one year of respect for Asai Shihan, Kato Shihan 9th dan was asked to take over the mantel of World Chief Instructor.

IJKA SEMINARS

Kato Shihan has been resident in the UK and, teaching karate throughout the world for more than 40 years. His unique style of teaching and, his attention to the historical detail of Shotokan karate, make his coaching seminars a must for every Shotokan karateka.

The IJKA holds European Championships annually and, each year a different country will act as the host nation. Membership of the IJKA offers karateka the opportunity of worldwide travel to attend seminar’s held at other clubs affiliated to the IJKA.

 

TETSUHIKO ASAI SHIHAN

Gichin Funakoshi had chosen Master Nakayama as his successor as head of the JKA. At the time of Master Nakayamas death in 1987 (Asai Shihan was then Technical Director of the JKA) and, with no chosen successor, in-fighting within the JKA after his passing, eventually caused the organisation to split in two with Asai Shihan leading one group. Asais faction of the JKA was officially disbanded in March 2000 by the Shihan-Kai and Asai Shihan formed a new association, Budo Corporation Japan Karate Shotokai (JKS) and became World Chief Instructor to both the new JKS and Kato Shihans IJKA.

Asai Shihan dedicated his life to studying and developing his karate, pioneering new techniques and ideas, earning the title "The Thunderous Storm". He knew 136 Kata (forms) many of which he developed himself and the efficiency of his unique style can be attributed to the constant endeavour to make his body as supple as a willow tree.

The karate legacy left by Asai Shihan flourishes within Kato Shihans IJKA.

 

 
SADASHIGE KATO SHIHAN
Kato Shihan was born on July 22nd 1943 in Kochi, Japan. He attended the world famous Takushoku University in Tokyo and trained under Sensei Tsuyama, Kanazawa and Urui. Sensei Kanazawas influence was very strong and he won a place on the JKA Instructors Course. Upon completion of the Instructors Course, Kato Shihan went to teach in Germany and in 1966 he was sent by the JKA to the UK.


Kato Shihan (Master) has now been resident in England and teaching karate throughout the world for more than 40 years during which time his loyalty was to the late World Chief Instructor for IJKA, Tetsuhiko Asai Shihan 9th Dan, until his sad passing in 2006.

Kato Shihan is the only person to have passed an 8th Dan grading under Asai Shihan, a testament to the technical complexity of Asais examinations and Kato Shihan’s awesome abilities as a true karate master.

At the 2007 IJKA congress meeting held in Budapest, Hungary, following one year of respect for Asai Shihan 9th Dan, Kato Shihan was asked to take over the mantel of IJKA World Chief Instructor.

In July 2013 Kato Shihan celebrates his 70th birthday but as the above photograph taken in early 2013 shows, age is no barrier, for a true karate master.

Whilst it was Asai Shihans unbelievable ability to demonstrate his style, it was and is Kato Shihans ability to interpret and teach, that has seen the organisation grow and gain popularity with the karate instructors who are still hungry for knowledge. His unique style of teaching and, attention to the historical detail of Shotokan karate make his coaching seminars a must for every serious Shotokan karateka.